Rozhovory / 3. únor 2023

délka videa: 4:56

Upoutávka na rozhovor s Tomášem Vrškou, ředitelem Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který si můžete přečíst v únorovém vydání odborného lesnického časopisu Lesnická práce.

Předplaťte si Lesnickou práci: https://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který letos slaví sté výročí od svého založení, patří s více než deseti tisíci hektary lesů k největším svého druhu v Evropě. Od roku 2019 stojí v jeho čele Tomáš Vrška, se kterým jsme si povídali o hledání nových cest a postupů v lesnictví v souladu s posláním podniku, jež definovali jeho zakladatelé v roce 1923, dále o nastolení otevřené komunikace s veřejností jako nezbytným předpokladem vzájemného respektu, ale i propasti mezi vědou a praxí či nutných krocích k zachování budoucí ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství. Foto: archiv ŠLP Masarykův les Křtiny

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: https://silvarium.cz/
FB: https://www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: https://lmda.silvarium.cz/
Předplatné časopisu: https://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace