Reportáže / 2. listopad 2022

Délka videa: 46:29

Společná tisková konference organizací sdružených v Platformě za novelizaci lesního zákona. Zástupci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU), spolku Pro Silva Bohemica, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP), Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP) a Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) představili osm požadavků novely lesního zákona, které přispějí k zachování českých lesů, zabezpečí jejich stabilitu, konkurenceschopnost a odolnost. Platforma za novelizaci lesního zákona apeluje na jejich zapracování do avizovaného návrhu novely Ministerstvem zemědělství.

-------------------------------------------------------

00:00 Úvod
03:27 Shrnutí hlavních bodů navrhovaných do novely - Jiří Svoboda
11:40 Komentář Milana Hrona
15:50 Komentář Ivana Ševčíka
19:00 Komentář Roberta Babuky
22:17 Komentář Tomáše Pospíšila
25:33 Otázky
39:40 Výhled zástupců na možnosti přijetí předložených návrhů

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: http://silvarium.cz/
FB: https://www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: http://lmda.silvarium.cz/
Předplatné časopisu: http://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace