Reportáže / 14. září 2022

délka videa: 16:11

Lübecký koncept je ekosystémově orientovaný přístup k hospodaření v lesích, jehož základní myšlenkou je rozsáhlé přizpůsobení hospodaření přírodním procesům a minimalizace zásahů.

Lutz Fähser, autor tohoto konceptu a někdejší vedoucí odboru lesů města Lübeck, redakci Lesnické práce během krátké exkurze představil hlavní principy hospodaření v městských lesích a výsledky pozorování z referenčních oblastí, které slouží jako zdroj informací a inspirace pro unikátní koncepci hospodaření.

Lesy města Lübeck (spolková země Šlesvicko-Holštýnsko, Německo) se rozprostírají na cca 5 000 hektarech ve čtyřech revírech: Behlendorf, Falkenhusen, Lauerholz a Waldhusen. Převažují přirozená lesní společenstva rostoucí na půdách bohatých na živiny. Z dřevin převládá buk (Fagus sylvatica) s 34 %, následují duby (Quercus robur, Q. petraea) s 24 % a ostatní listnáče se zastoupením 18 %. Smrk (Picea abies) je zastoupen 8 %, borovice (Pinus sylvestris) 9 %. Cílem péče o lesy v majetku města Lübeck je zajistit životaschopnost a reprodukční schopnost přirozených lesních společenstev a kvalitu dřeva stromů. Účelem není maximalizovat výnosy z lesa, ale vyvážit sociální, ekologické a ekonomické potřeby.

 

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: http://silvarium.cz/
FB: https://www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: http://lmda.silvarium.cz/
Předplatné časopisu: http://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace