Reportáže / 17. únor 2023

Délka videa: 25:27

Záznam z tiskové konference Vojenských lesů a statků ČR. VLS dnes zahájily projekt přeměny rozsáhlých ploch monokultur na bohatě strukturované lesy pestrého druhového i věkového složení. S využitím přírodě blízkých a podrostních způsobů hospodaření lesníci citlivými zásahy podpoří vnitřní dynamiku porostů a dají prostor nové generaci lesa bez nutnosti holosečných těžeb, zato se zachováním mikroklimatu mateřského porostu. První fázi projektu s názvem LIFE ADAPT BRDY státní podnik aktuálně spustil společně s partnery z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Saskými státními lesy ve vybraných lokalitách Brd.

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: http://silvarium.cz/
FB: https://www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: http://lmda.silvarium.cz/
Předplatné časopisu: http://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace

Související videa