Reportáže / 7. leden 2022

délka videa: 4:00

V červenci 2021 byly Jizerskohorské bučiny zapsány na Seznam přírodních památek světového dědictví UNESCO. Zařazeny byly do soustavy „Původních bukových lesů Karpat a dalších oblastí Evropy“ jako nadnárodního světového dědictví UNESCO. Lokalitou světového dědictví UNESCO se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny – Poledník a Štolpichy. Předmětem ochrany jsou jedinečné bukové lesy na severních svazích Jizerských hor. Lesy v této lokalitě byly historicky ovlivňovány činností člověka, ale kvůli těžce přístupnému terénu se časem některé části území přestaly obhospodařovat. Část území je tak více než 60 let ponechána samovolnému vývoji. Oblast reprezentuje význačný příklad relativně nedotčeného komplexu lesů mírného pásu.

Více o zařazení Jizerskohorských bučin na Seznam UNESCO naleznete v rozhovorech s představiteli UNESCO, AOPK nebo Lesů ČR v lednovém čísle Lesnické práce.

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: http://silvarium.cz/
FB: https://www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: http://lmda.silvarium.cz/
Předplatné časopisu: http://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace

Související videa