Reportáže / 8. červen 2022

délka videa: 11:56

Koncepce hospodaření Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU v Brně je charakterizována heslem „Pestré lesy pro klimatickou změnu“. Na území ŠLP Křtiny je realizováno 16 hospodářských modelů. Jedním z nich je Dauerwald: smíšený nestejnověký les s využíváním jednotlivého a skupinového výběru – freestyle pěstební techniky.

Ing. Lumír Dobrovolný, PhD., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky na ŠLP Křtiny a propagátor freestyle pěstební techniky, nás provedl porosty, ve kterých je převod na Dauerwald s uplatňováním výběrných principů realizován.

Metoda je na ŠLP Křtiny postupně zdokonalována a adaptována na místní podmínky. V současnosti je prováděn převod z lesa věkových tříd na Dauerwald na cca 60 % výměry ŠLP. Nachází se zde porosty v různých fázích převodu, od 50 let trvajících po nově realizované.

00:00 - Intro
00:14 - Otázka stáří dvou buků
00:45 - Co je Dauerwald a freestyle
01:42 - Prořezávky a regulace smíšení dřevin
02:27 - Převod na Dauerwald v počáteční fázi
04:04 - Zahájení převodu v mlazinách
05:39 - Úprava struktury pozitivním výběrem
07:27 - Převod v 50leté fázi
09:05 - 100letá historie
10:18 - Odpověď na otázku

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: http://silvarium.cz/
FB: https://www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: http://lmda.silvarium.cz/
Předplatné časopisu: http://lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace

Související videa