Reportáže / 24. únor 2023

Délka videa: 4:06:17

Záznam z 18. valné hromady Komory soukromých lesů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, která se konala 23. února 2023 v Humpolci.

Zásadními tématy valné hromady SVOL Komory soukromých lesů byly novelizace zákona o myslivosti a lesního zákona a zajištění finančních prostředků v resortním rozpočtu MZe na podpory v lesnictví. Valná hromada Komory SL žádá vládu České republiky s ohledem na novelizaci zákona o myslivosti, aby naplnila vládní prohlášení o posílení pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb.

Video podpořila Komora soukromých lesů SVOL.

00:00 Intro
00:08 Zahájení valné hromady - Richard Podstatzký
02:00 Zpráva o činnosti komory
18:12 Constantin Kinský
24:40 Jiří Svoboda
35:11 Patrik Mlynář
48:42 Jaroslav Šebek
01:03:17 Robin Ambrož
01:11:20 Diskuze
02:23:05 Indikativní hlasování o minimálně výměře honiteb prosazované usnesením VH
02:32:50 Přemysl Němec - Produkce sadebního materiálu a možnosti spolupráce se Sdružením lesních školkařů
02:42:01 Martin Fojt - Dotace a legislativa v LH v roce 2023
03:40:02 Petr Král - Společný obchod SVOL
03:50:56 Jiří Žabka - Vnitřní záležitosti komory: vývoj členské základny, zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu
03:55:17 Návrh usnesení valné hromady
04:04:40 Hlasování o návrhu usnesení

-------------------------------------------------------

Kamera a střih: Lesnická práce, s.r.o.
E-mail: redakcelp@lesprace.cz
WEB: www.silvarium.cz
FB: www.facebook.com/silvarium
Digitální archiv Lesnické práce a Světa myslivosti: lmda.silvarium.cz
Předplatné časopisu: www.lesprace.cz/lesnicka-prace/predplatne-casopisu-lesnicka-prace

Související videa